Påverkar miljön mer än förutspått

Hur mycket påverkar egentligen e-handeln miljön och är den så mycket mer miljövänlig än den traditionella handeln i fysiska butiker?

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur det finns batterier som är bra för miljön. Vad för andra saker i vardagen hjälper vår miljö på traven egentligen?

Shopping onlieDet har länge ansetts vara så att e-handel är mer klimatvänligt än den traditionella varianten. I en artikel i Dagens Nyheter ifrågasätts nu detta när forskare har tagit en närmare blick på konsumenternas köpbeteenden. Det är Energimyndigheten som finansierat ett projekt och detta projekt är vidare det som studeras av forskare vid Lunds tekniska högskola. Det visar sig nämligen att när det i flera forskningsstudier kommits fram till att e-handel minskat konsumtionen av energi, så har inte alla faktorer som påverkar energiförbrukningen tagits hänsyn till. Även om ökad e-handel gör att behovet att använda personbil för transport av varor från butik till hemmet – har minskat, så finns det andra påverkansfaktorer som bidrar till en sämre miljö.

De flesta forskningsstudier bygger på att konsumenten tar sig till butiken med bil, vilket har rätt stor total påverkan. Det härstammar från att en hel del studier är från USA och dess infrastruktur, säger Henrik Pålsson, projektledare och docent vid LTH – Dagens Nyheter

 

Energiförbrukningen större än man trott

 

Bor du inte i en landsort utan i en stad med utbyggd kollektivtrafik så blir resultaten annorlunda i en studie som studerar energiförbrukning vid e-handel. Köper man kläder på nätet händer det att man returnerar. Det påverkar till exempel miljön, emballaget och transporten tillbaka är ju en energiförbrukande faktor. Hos e-handelsjätten Zalando är returerna till exempel upp på hela 50 procent. Kläder som skickas i en rejäl wellpapplåda har även den en större miljöpåverkan än de som skickas i en tunn plastpåse. Om man sedan får skicka om varan så behövs det ju ännu en låda i papp och ännu en transport. Detta är något som de flesta studier inte tagit hänsyn till när de beräknat hur miljön påverkas av e-handeln vs den traditionella handeln. Dessa faktorer påverkar miljön mer än man tror, och måste räknas med i studier för att dessa ska kunna vara någotsånär heltäckande:

Fem faktorer avgör hur energieffektiv e-handeln är:

1 Produktavfall och -returer.

2 Byggnader.

3 Förpackningar.

4 Kundernas transporter.

5 Godstransporter.

Källa: Energimyndigheten