Så skyddar du din tekniska uppfinning

Har du kommit på en smart uppfinning? Då är det viktigt att du skyddar den. Ta hjälp av juridisk hjälp för att ta patent på din tekniska uppfinning för att undvika att hamna i patenttvist i framtiden.

Patent är en immateriell rättighet som skyddar en ny teknisk lösning eller uppfinning. Med ett patent har du ensamrätt att utnyttja din uppfinning vilket hindrar konkurrenter från att använda den utan att betala dig för det. Med andra ord är det viktigt att ansöka om patent om du vill kunna sälja eller licensiera din uppfinning.

Anlita juridisk hjälp

Att ansöka om patent kan vara svårt eftersom uppfinningen måste uppfylla flera olika krav. Dels måste det vara en ny lösning, men den måste också uppfylla patenterbarhetskriterierna och skilja sig väsentligt från befintliga lösningar. Det bästa är att anlita juridisk hjälp när du ska ansöka om patent. Advokatbyrån https://www.advokatnovum.se/ kan hjälpa dig att skydda din uppfinning. De har lång erfarenhet av patentprocesser och immateriella rättigheter i såväl Sverige som internationellt. Med juridisk expertis blir ansökningsprocessen mer effektiv eftersom det blir rätt från början. Advokatbyrån Novum har advokater och jurister med särskild kompetens inom affärsjuridik och immateriell rätt.

Hur går det till?

I Sverige sker handläggningen av patentansökningar hos Patent- och registreringsverket, ofta förkortat PVS. Om du vill söka patent utanför Sverige finns det i huvudsak tre sätt:

  • Internationell ansökan (PCT)
  • Europeisk patentansökan (EP-ansökan)
  • Nationell patentansökan hos den behöriga utländska myndigheten.

Tänk på att du har 12 månader på dig att söka patent utomlands från och med den dag du har lämnat in din nationella ansökan i Sverige.

Därför behövs patent

An,Image,Of,Nobel,Prize,Stockholm,SwedenPatent är det bästa sättet att skydda din tekniska uppfinning. I takt med digitaliseringen och globaliseringen är det extra viktigt att skydda din uppfinning även utanför Sveriges gränser. Många kända uppfinnare har skyddat sina uppfinningar med patent. Alfred Nobel tog patent på 355 uppfinningar under sin livstid, exempelvis tändhatten och sättet att framställa nitroglycerin. Tack vare patenten skyddades hans uppfinningar vilket gjorde att han kunde tjäna pengar på dem. Det gav honom ensamrätt till uppfinningarna. Patent behövs för att främja forskning och utveckling i samhället.