Tekniken som räddar butiken

När man äger en butik finns det många tekniska lösningar att ta till för att organisera och hålla reda på alla delar i verksamheten. Det vanligaste och det största måstet är helt klart ett kassaregister, sedan lagändringen så måste varje butik ha ett kassasystem i sin verksamhet för att vara godkänd för handel. Streckkodsläsaren måste vara uppdaterad så att de anställdas jobb flyter på snabbare, även de som jobbar på lagret behöver en del utrustning och teknik för att klara de ordar som kommer in. Dels en etikettskrivare och en handdator är en smart lösning för att organisera upp arbetet i butiken.

Det kan lätt bli kaos i butiken om det är kaos antingen i ledningen eller i det bakre lagret. Bland annat när produkter inte kommer in efter efterfrågan eller att ledningen inte har planerat ut de anställdas arbetsuppgifter riktigt. Hos Applog får man hjälp att organisera upp företagets alla delar, från etiketter och kvitton till att logga allt i en handdator.