Tips på modern marknadsföring

I takt med att allt fler tidningar lägger ner sin verksamhet och att tidningsannonser inte är sättet för att nå ut till den breda publiken har företag som sysslar med marknadsföring fått hitta andra vägar för att nå ut till publiken. Tv-reklam, sponsring, kampanjer på sociala medier och likaså fysisk marknadsföring är samtliga någonting som många företag har som marknadsföringsstrategi.

En klassisk fysisk marknadsföring är en strategi som de flesta företag sysslade med några år tillbaka. Men människors vanor har förändrats och till viss del marknadsföringen också. Även om tidningsannonser börjar fasas ut är broschyrer och mässor något som många fortfarande vill ta del av. Idag är det därför vanligt att många företag kombinerar en mer modern marknadsföringsstrategi med en mer traditionell.

Tv-reklam

Många tittar på tv-program och serier genom tvn eller via kanalernas playtjänster vilket innebär att många företag satsar på tv-reklam. Den här reklamtypen är ett enkelt sätt att nå ut till sin målgrupp på då det finns tydliga mönster i vilka program olika människor tittar på.

Sociala medier

Att ha ett sociala mediekonto på exempelvis Facebook eller Instagram är något som många företag startar för att nå ut. Då den här marknadsföringsstrategin sker via datorn innebär det också att företaget kan få en detaljerad beskrivning av sin marknadsföring och hur den når ut. Det är dessutom inte helt ovanligt att företag sponsrar eller gör samarbeten med influencers som ett sätt att göra reklam för sina produkter. Det innebär att inflytelserika personer med en utbredd bas av följare gör reklam för produkter eller tjänster. Genom att ha flera olika kanaler på sociala medier kan företag därför nå ut till många människor.

Mässor

Mässor är något som många tycker om att besöka och idag är det vanligt att företag genomför digital marknadsföring med exempelvis inlägg på sociala medier för att locka besökare till sin monter på en mässa. Dagens marknadsföringsstrategi är oftast därför en kombination mellan mer traditionell marknadsföring med mässor och den mer moderna digitala strategin. Mässor är en bra plats att möta sina kunder på och göra reklam för sin produkt. Exempel på företag med framgångsrik marknadsföring:

• Tele2
• Spotify
• Ica
• IKEA
• Ideal of Sweden